هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

روش سوزاندن کاغذ آرزوها بعد از خورشید گرفتگی نشان لئو

  حدود بیست و چهار ساعت بعد از خورشیدگرفتگی به ترتیب زیر عمل کنید : قبل از #سوزاندن کاغذ آرزوها ، چون در مرحله پایانی یک دوره کارمایی از زندگی هستیم و نودها بزودی از محور لئو و آکواریوس خارج می شوند اول به روح خودتان پذیرش پایان یک دوره را اعلام...
صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی
اطلاعات پایه آسترولوژی

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی

هر یک از سیارات منظومه شمسی در آسترولوژی دارای روح و انرژی هستند. هر کدام از آنها دارای ارتعاش خاصی هستند که تاثیر انرژی آن سیاره را مشخص می کند. خورشید: زندگی‌ و حیات ،روح , غرور و اعتماد به نفس،هویت، پدر، مرد، مقام ماه:احساسات، مادر، نوسانات احساسی‌، تغذیه کننده...
1 2 3
صفحه 3 از 3
enemad-logo
error: Content is protected !!