آرشیوراشل

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی
اطلاعات پایه آسترولوژی

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی

هر یک از سیارات منظومه شمسی در آسترولوژی دارای روح و انرژی هستند. هر کدام از آنها دارای ارتعاش خاصی هستند که تاثیر انرژی آن سیاره را مشخص می کند. خورشید: زندگی‌ و حیات ،روح , غرور و اعتماد به نفس،هویت، پدر، مرد، مقام ماه:احساسات، مادر، نوسانات احساسی‌، تغذیه کننده...
enemad-logo
error: Content is protected !!