اطلاعات پایه آسترولوژی

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی
اطلاعات پایه آسترولوژی

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی

هر یک از سیارات منظومه شمسی در آسترولوژی دارای روح و انرژی هستند. هر کدام از آنها دارای ارتعاش خاصی هستند که تاثیر انرژی آن سیاره را مشخص می کند. خورشید: زندگی‌ و حیات ،روح , غرور و اعتماد به نفس،هویت، پدر، مرد، مقام ماه:احساسات، مادر، نوسانات احساسی‌، تغذیه کننده...
enemad-logo
error: Content is protected !!