هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن

نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن

نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن

 

 

 

نود شمالی و نود جنوبی از 6 نوامبر 2018 تا می 2020 روی محور خرچنگ – کپریکورن خواهد بود. خرچنگ نشان الهه مادر است و نود شمالی در خرچنگ زمان پرداخت کارمای مادری است و تمرین برای الهه مادر شدن است.پس باید مادری کردن را تمرین کنیم. وظیفه مادر چیست؟
مسئولیت مادری همه ما جدا از جنسیت مان افزایش می یابد . پس اول از مسئولیت همه ما در برابر مادر زمین زیاد میشود. هر بار که نودشمالی وارد خرچنگ میشود زمان ابراز محبت ما به مادر زمین فرا میرسد. همیشه ما از مادر زمین تغذیه می کنیم اما در 18 ماه آینده ما باید دردهای مادر زمین را ببینیم و مرهم نهیم و سپس مسئولیت های ما برای تهیه غذا و تغذیه خانواده ، مادر شدن و وظیفه مادری ، پرستاری کردن و رسیدگی به مسائل خانه و خانواده ، بیشتر میشود تا بالانس کارما روی این موارد اتفاق بیفتد. آیا آماده هستید از 6 نوامبر 2018 تا تابستان 2020 هر کجای زندگی و روحتان که نیاز به تغذیه احساسی دارید را بشناسید و آن را تغذیه و پرستاری کنید؟ آیا آماده هستید تا مثل مادر یونیورس شروع به زایش عشق و مادری کنید؟ مادری که آغوش گرمش قادر به ایجاد حس امنیت برای خانه و خانواده اش باشد؟ آیا آماده اید که برای مهر و محبت تان را مثل مادرزمین مهربان ببخشید؟ آیا آماده هستید برای ایجاد تهیه و امنیت غذایی و امنیت خانگی بدون حمایت حکومت ها و قدرت ها عمل کنید؟ آیا آماده هستید ریشه ها و فونداسیون جدید احساسی و خانوادگی و حتی زمین و محل زندگی برای خودتان بسازید؟ آیا حاضرید تا برای امنیت خانه و خانواده بیشتر تلاش کنید؟
در دوره های زمانی زیر کدام یک از شما در مورد مسائل مربوط به حاملگی و زایمان ، نگهداری فرزند و وظیفه مادری ، مسائل مربوط به زمین و خانه ، کشور و محل زندگی ، نگهداری و پرستاری بیماران بخصوص از مادر و مادربزرگ ، بیماری های تغذیه ، بیماری های پستان ، رحم ، دستگاه گوارش ، زمین و کشاورزی ، صنایع غذایی ، تغذیه و تهیه غذا برای خانواده و سیرکردن شکم افراد خانواده ، چالش و فشار ، پرورش و گسترش داشتید؟
کپریکورن نشان پدر ، کار ، شغل ، حکومت ها و قوانین حکومتی ،شهرت و موقعیت ماست. در 18 ماه آینده باید روی محور کپریکورن – خرچنگ بالانس ایجاد کنیم. بیشتر درونی شویم و مهربان ، برای بالانس وضعیت شغل و خانه و اقامت تلاش کنیم.

خرچنگ چاکرای خورشیدی ماست و احساس ما را حاکمیت می کند. در 18 ماه آینده همگی باید روی شناخت و تعادل در کنترل احساسات خود تمرین کنیم.

از نظر جهانی در دوره های زیر کدام کشورها از خشکسالی ، حتی قحطی و ناپایداری های حکومتی در چالش بودند؟ یا درگیرمسائل امنیت زمین و سرزمین بودند؟ آیا تاریخ تکرار میشود؟
آیا از فردا تا می 2020 آماده پرداخت کارمای آسیب هایی که به مادر زمین زده ایم هستیم؟ آیا آماده عشق ورزی و مادری هستیم؟

June 1, 1916/ February 13, 1918

October 27, 1925 / April 16, 1927

September 25, 1981 / March 15, 1983

April 9, 2000 / October 12, 2001

August 22, 2009,/ March 3, 2011

راشل / هوروسکوپ فارسی

نود شمالی در خرچنگ و نود جنوبی در کپریکورن
enemad-logo
error: Content is protected !!