هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

مراحل تکاملی عقرب

مراحل تکاملی عقرب
مراحل تکاملی عقرب
23 اکتبر 2018 :
این پست قدیمی فیسبوک هوروسکوپ فارسی رو دوباره بخونید. چون همه ما در اوج انرژی عقرب هستیم و در قسمتی از زندگی این انرژی رو تجربه می کنیم. راشل

مراحل تکاملی عقرب : عقرب نشان دگردیسی و تغییر فرم است.
1-مرحله اول مرحله عقرب- عقرب است. در این مرحله عقرب از طریق غریزه و احساس به قدرت میرسد. چون عقرب نشان به قدرت رسیدن است و هربار این قدرت را از طریقی کسب می کند. در این مرحله عقرب از روی غریزه حس رقابت و دشمنی و پرخاشگری و حمله از خود نشان میدهد و رفتار مخرب دارد. بیشتر اوقات به جای دیگران را تخریب کند در نهایت خودش را نابود می کند.
2- مرحله عقرب-عقاب است. بعد از خروج از مرحله زیرزمین و تاریک عقرب – عقرب زمان تجربه پرواز است. در این مرحله عقرب قدرت خود را از دانایی و قدرت درک و شعور و عقل خود می گیرد. در این مرحله عقرب از غریزه خارج میشود و عمیق تر از سطح زندگی را درک می کند و قادر به کشف حقیقت میشوند.چیزهایی را می بینند که دیگران قادر به دیدن و شناخت آنها نیستند. در این مرحله عقرب میتواند از این قدرت برای استعمار و کنترل دیگران استفاده کند یا برای اکتشاف و تحقیقات و کمک به دیگران این دانایی ماورایی را اختصاص دهد. در این مرحله عقرب میتواند تبدیل به یک روانکاو شود یا حتی جان بیماران را با کشف دارو بخشی نجات دهد. اگرچه میتواند همزمان از قدرت و ثروت لذت ببرد. چون انرژی پلوتوی عقرب باید به حس رضایت از قدرت و ثروت برسد.
3- مرحله سوم تکامل عقرب مرحله عقرب- ققنوس است که قدرتش را از عشق و شفا کسب میکند. این مرحله آخر تکامل عقرب است و ققنوس عقربی است که کامل دگردیسی روحی پیدا کرده. ققنوس عقربی است که به عمیق ترین حقایق و اسرار درونی واقف است . در این مرحله عطش قدرت وجود ندارد و به جای بدبینی و دیدن تاریکی ها قادر است انها را به شکل جادویی به نور بدل کند. عقرب-ققنوس بسیار دلسوز است و با خشم و قضاوت و سلطه طلبی آسمان ها فاصله دارد.به جای سیاه و سفید دیدن و به دنبال دفاع برای حفظ داشته هایش , دنیای افراط و تفریط هایش را شکسته و از خاکستر سیاهی ها و تخریب هایش برخاسته. عقرب – ققنوس در مرحله ای از تکامل است که آتش روحش خاموش نشدنی است.
همه ما در وجودمان درصدی عقرب داریم چه متولد آبان باشی چه نباشیم. چه رایزینگ و ماه در عقرب باشیم چه نباشیم. چه ماه یا هر سیاره ای در عقرب داشته باشیم چه نداشته باشیم. همه ما حس حسادت و بدبینی و انتقام و افراط و تفریط را در خودمان تجربه کرده ایم. با وجود ژوپیتر در عقرب بخصوص در کنار خورشید ما قادر هستیم از مرحله عقرب-عقرب فراتر رویم و حداقل عقاب شدن را تجربه کنیم.
“اگرچه این انرژی برای خود عقرب ها بسیار جادویی عمل می کند. فراموش نکنید که عقرب بودن اصلا آسان نیست چون در تمام مراحل زندگی شما به سمت این تغییر فرم و تغییر سطح آگاهی ناآگاهانه هدایت میشوید ”

مراحل تکاملی عقرب
enemad-logo
error: Content is protected !!