هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

مدیتیشن گروهی قبیله هوروسکوپ فارسی/ تهران

مدیتیشن گروهی برای نور و صلح برای زمین و ایران عزیز ما توسط قبیله هوروسکوپ فارسی:
تعدادی ازهم قبیله ای های هوروسکوپ فارسی برای انجام مدیتیشن گروهی و ارسال نور به زمین و ایران عزیزمون7 سپتامبر 2018 دور هم جمع شدند و هم اینکه با هم قبیله ای های خود برای اولین بار دیدار حضوری کردند و به هم عشق و شادی هدیه کردند وهم در مدیتیشن گروهی که داشتند به زمین و بخصوص ایران عزیزمون عشق و نور ارسال کردند.  تی شرت ها هم سورپرایز هوروسکوپ_فارسی برای تصمیم پر مهرشان بود مدیتیشن گروهی قبیله هوروسکوپ فارسی/ تهران راشل

مدیتیشن گروهی قبیله هوروسکوپ فارسی/ تهران

مدیتیشن گروهی قبیله هوروسکوپ فارسی/ تهران
enemad-logo
error: Content is protected !!