هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

ویدئوی پیام آسترولوژی تکاملی هفته اول سپتامبر

 

ماه سپتامبر ما از طرف مارس قدرت اجرایی داریم و قادر هستیم با اراده از سد موانع عبور کنیم بخصوص از وقتی سترن هم مستقیم میشود مسائل معلق مانده از آوریل 2018 باید ساختارگیری شود و پیشرفت کند. اما هنوز یک حرکت برگشتی تا آخر سال 2018 باقیست. ونوس سیاره پول , عشق ، هنر ، خواسته ها و آنچه دلخواه و مطلوب ماست ، وارد سایه می شود تا از پنج اکتبر حرکت برگشتی را آغاز کند تا 16 نوامبر و بعد از پایان آن دوره ما در مورد پروژه های پولی و شغلی و همینطور رابطه های شراکتی و دوستی و عاطفی ،به شفافیت خواهیم رسید. توضیح کامل تاثیر حرکت برگشتی ونوس در ویدئوهای هوروسکوپ 2018 برای هر نشان کامل توضیح داده شده. بعد از چند روز سکوت اینقدر با شما حرف دارم که در دو فایل به آپدیت انرژی سپتامبر گوش کنید. راشل- هوروسکوپ فارسی

ویدئوی پیام آسترولوژی تکاملی هفته اول سپتامبر
enemad-logo
error: Content is protected !!