هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

تاثیر مستقیم شدن مارس برای هر یک از 12 نشان

تاثیر مستقیم شدن مارس برای هر یک از 12 نشان

مارس 27 آگوست 2018 مستقیم می شود و دو سال جدید از حرکتش را آغاز می کند. حرکت برگشتی مارس چه تاثیری داشت و وقتی مستقیم می شود کدام قسمت از بعد روح و زندگی ما ارتقا می یابد.

ابتدای فایل:قوچ،تارس:7:15،دوقلو:11:35،خرچنگ:16:30،لئو 22:27 ، خوشه:26:53، ترازو:31:30،عقرب:34:40،کماندار:41:23،کپریکورن47:13،آکواریوس:52:00،ماهی:59:20 #راشل

تاثیر مستقیم شدن مارس برای هر یک از 12 نشان
enemad-logo
error: Content is protected !!