هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

ماه کامل جادویی ماهی 26 آگوست 2018

ماه کامل جادویی ماهی 26 آگوست 2018

ماه کامل نشان ماهی که 26 آگوست اتفاق می افتد بسیار زمان خوبی برای آغاز حرکت های مهم و تغییرات پایدار برای آینده است. فرصت را از دست ندهید بخصوص که مارس هم بزودی مستقیم می شود. روزهای آینده را صرف کارهای مهم بکنید و این انرژی پایدار کننده را از دست ندهید. در فشارهای احساسی گیر نیفتید ، حس قربانی بودن ، عدم اعتماد به نفس ، احساس نیاز به دیگران برای ساپورت و حمایت ، یا در توهم و دود و دم بودن می تواند باعث اتلاف این انرژی شود. در فرکانس پایین ماهی گیر نیفتید. با باور آماده استارت مهم برای روزهای آینده باشید. دوره خوابیدن و استراحت و کشان کشان رفتن رو به اتمام است. عزم خود را جزم کنید تا مثل یک شوالیه واقعی آماده شوید تا از ترس تان برای رسیدن به موفقیت عبور کنید. راشل / هوروسکوپ فارسی

ماه کامل ماهی زمان آزاد شدن استرس های 8 هفته گذشته است. آب زیاد بنوشید و حتما از صبح، دم نوش هایی مثل اسطوخودوس بنوشید. چون خورشید در خوشه طبیب است. قبل از مدیتشن ماه کامل گروهی که با هم خواهیم داشت حتما دوش نمک بگیرید و آماده مدیتیشن شوید. صدای آب ، نوشیدن آب ، دوش گرفتن …همه و همه با شما کمک می کنند تا با انرژی جادویی این ماه کامل ارتباطتان آسان تر شود. ماه کامل ماهی دو حالت می تواند داشته باشد یا انرژی بسیار روان و شناوری در روز شما و روح شما ایجاد می کند و یا شما را بسیار احساسی و نگران می کند بخصوص که مارس هم متوقف شده و در واقع زمین در حال گذشتن کامل از مارس است و مارس دوست دارد که همیشه اول باشد و حالا که زمین در حال عبور کامل از مارس است هنوز باید مراقب عکس العمل های شدید خود باشیم، عکس العمل هایی که در لحظه می توانند شرایط را به هم بریزند. انرژی ماه کامل همیشه انرژی برون ریزی است پس آگاهانه برون ریزی داشته باشیم و با آرامش قایق خود را شناورکنیم روی امواجی که باید به آنها اعتماد کنیم ، شک نکنیم که بزرگترین خطر در این مسیر شک است. این ماه کامل بهترین زمان برای شروع یوگا و ورزش مستمر و برنامه روزانه منظم و سالم است.

راشل / هوروسکوپ فارسی

ماه کامل جادویی ماهی 26 آگوست 2018
enemad-logo
error: Content is protected !!