هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

روش سوزاندن کاغذ آرزوها بعد از خورشید گرفتگی نشان لئو

 

حدود بیست و چهار ساعت بعد از خورشیدگرفتگی به ترتیب زیر عمل کنید :

قبل از #سوزاندن کاغذ آرزوها ، چون در مرحله پایانی یک دوره کارمایی از زندگی هستیم و نودها بزودی از محور لئو و آکواریوس خارج می شوند اول به روح خودتان پذیرش پایان یک دوره را اعلام کنید. به این ترتیب که :
به همان شکلی که در ویدئو دیدید هاله و محیط اطراف خود رابا مریم گلی یا هر گیاهی که دارید ، پاکسازی کنید و یک شمع روشن کنید و روبروی آن بنشینید و با چند دم و بازدم عمیق حضور خود را در لحظه و در بدن فیزیکی خود احساس کنید.سپس دست خود را روی قلبتان بگذارید و بلند اعلام کنید: “من آماده ام تا فصل پایانی از کتاب روح خود را ببندم ، چه آنچه از هجده سال پیش شروع شده و چه آن چه از صدها و هزاران سال پیش با من همراه بوده. برای رهایی از هر آنچه دیگر در مسیر و مقصد روح من نیست نه تنها مقاومت نمی کنم بلکه از آن استقبال می کنم. من ظرفی تهی هستم و آماده ام تا با نور خورشید که نور قلبم هست سرشار شوم ، بسوزم و از نو بنا شوم تا آماده خلق دنیای جدیدم با عشق و نور شوم. آینده ای که بر اساس نور قلبم به سمت آن هدایت می شوم و بنای آن را می سازم. همان حقیقتی که مرا آزاد می سازد.” بعد از آن یک کاغذ بردارید و دقیقا چیزهایی که می خواهید از چرخه آنها رها شوید و بار آنها را سبک کنید بنویسید. اصلا نیاز به فکر کردن نیست اجازه دهید حس و قلب شما راهنما باشد و بنویسد. رهایی از ترس ها ، محدودیت ها ، باورهای بسته ، موانع و انسدادها، زخم های درونی ، شک ها …..همه و همه را بنویسید.
بعد از اینکه این مرحله تمام شد برای پذیرفتن مسئولیت و رهایی از هر آنچه که روی کاغذ نوشته بودید شروع به تکرار مانترای هواوپونوپونو برای هر آیتم کنید. خود را برای اسارت در آن شرایط ببخشید و از خداوند، یونیورس، فرشتگان و روح های راهنما و خود برتر خودتان تشکر کنید که با شما همراه می شوند و اجازه می دهند شما با آنها یکی بشوید تا مرحله رهایی را به آخر برسانید و با همه وجود احساس کنید که خود جدیدتان را دوست دارید و برای حمل این بارهای اضافی متاسفید ، حتی از زخم ها و دردهای خود تشکر کنید چون باعث رشد شما شده اند ، همزمان با بیان این کلمات کاغذ رها کردنی ها را شروع به سوزاندن کنید. پس از سوزاندن کاغذ پایان ها ، برای دو سه دقیقه به موزیک آرام بخشی که دوست دارید ، گوش کنید تا حس رهایی را دریابید و بعد از آن کاغذ آرزوها و خواسته را که نوشته بودید بیاورید و اگر هم ننوشته بودید شروع به نوشتن کنید.
پس از چند دم و بازدم عمیق ، دوباره دستتان را روی قلبتان بگذارید و اعلام کنید که : ” من آماده خلق کردن هستم . من قدرت خلق دارم و این قدرت خلق از آتش قلبم سرچشمه می گیرد ، آتشی که منشا آن خورشید است و نور حیات. من قدرت خلق دارم با عشقی که منشا آن عشق الهی است و بی قید و شرط هر لحظه عشق خود را جاری می سازد. من قدرت خلق دارم چون بر فراز این کالبد خاکی من روحم و ورای محدودیت ها ، ورای زمان و مکان با الوهیت یکی می شوم.
حالا این جمله ها از درون من بود ، نیازی نیست که دقیقا این جملات رو تکرار کنید ، هر چیزی که به قلب خودتون میاد رو بیان کنید.
بعد از اون در کاسه نسوزی که بهتر است صدف طبیعی باشد ،مریم گلی یا هر چیزی که تهیه کردید را گذاشتید ، کاغذ تصمیمات و برنامه ها را قرار بدین و با تشکر از روح های راهنما شروع به سوزاندن کاغذ کنید وآنها را به پرواز درآورید. اعلام کنید که : آماده اید از چهار عنصر خاک ( سنگی که روی کاغذ گذاشته بودید ) ، آتش ، آب ( ظرف صدف ) و هوا ( اکسیژنی که برای سوزاندن استفاده می شود ) برای ایجاد خلقت یاری بطلبید و باور داشته باشید که وقتی رها کردنی ها بروند همیشه جا برای ورود انرژی های تازه باز می شود. ناماسته الوها روش سوزاندن کاغذ آرزوها بعد از خورشید گرفتگی نشان لئو🙏#راشل #هوروسکوپ_فارسی
آرزوهاتون را چه مادی و چه غیرمادی در جهت تعالی ، بهبود و ارتقای روحتون بنویسید.
اگر صدف طبیعی ندارید می توانید یک ظرف آب کنار خود داشته باشید تا عنصر آب هم جمع شود و اگر از شمع هم برای سوزاندن استفاده کنید چهار عنصر طبیعی را خواهید داشت.
نیازی نیست حتما جزییات را همانطور که نوشتم انجام دهید هر طور که راحت تر هستید اعلام کنید آماده رهایی و آماده خلقت هستید.روش سوزاندن کاغذ آرزوها بعد از خورشید گرفتگی نشان لئو

نویسنده: راشل – هوروسکوپ فارسی

روش سوزاندن کاغذ آرزوها بعد از خورشید گرفتگی نشان لئو
enemad-logo
error: Content is protected !!