اطلاعات پایه آسترولوژی

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی

هر یک از سیارات منظومه شمسی در آسترولوژی دارای روح و انرژی هستند. هر کدام از آنها دارای ارتعاش خاصی هستند که تاثیر انرژی آن سیاره را مشخص می کند.

خورشید: زندگی‌ و حیات ،روح , غرور و اعتماد به نفس،هویت، پدر، مرد، مقام

ماه:احساسات، مادر، نوسانات احساسی‌، تغذیه کننده و پرستار

ساترن: مسئولیت، ساختار، قانون، افسر قانون، محدودیت، دیوار

پلوتو: مرگ، تولد دوباره، تبدیل و دگردیسی، سکس, سیاست و قدرت , حسادت و انتقام

اورانوس: معجزه گر‌، بیدارگر، آزادیخواه، شورشگر، صاعقه، نو آوری، تکنولوژی،تغییرات ناگهانی، ستاره شناسی و علوم آینده

نپتون: رویا، توهم و گم شدن، اعتیاد ، تصور، روحانیت و خلاقیت و هنرهای تجسمی ، آسانسور به عالم ملکوت

ونوس: پول، عشق، ارزش‌ها و دارائی های مادی و معنوی، خواسته های قلبی،  هنر، سمبل انرژی زنانه

مارس: جنگجویی، انرژی و سوخت حرکت، پرخاشگری، زورگویی و اجبار , تهاجم، سمبل انرژی مردانه

مرکوری: ذهن روزمره ، ارتباطات و نت ورک ، گفتگو ها، معاملات , خرید و فروش و مارکتینگ، سفر‌های کوتاه، خواهر و برادر، یادگیری و تحصیل ابتدایی و اولیه

ژوپیتر: فلسفه، دین، تحصیلات عالیه، سفر‌های خارجی‌، ارتباط با ملیت‌های مختلف، بسط دهنده

صفات مربوط به هر سیاره در ستاره شناسی

enemad-logo
error: Content is protected !!