Lunar phase icon set. Vector realistic illustration of planet earth and basic moon phases around it. The whole cycle from new Moon to full Moon concept.

موقعیت ماه

ماه سریعترین جرم آسمانی است و روزانه حدود 13.2 درجه از مدار چرخش به دور زمین را طی می کند و در طی این مسیر در درجات مختلف نشان های زودیاک قرار می گیرد و مود انرژی روزانه را بی نهایت تحت تاثیر قرار می دهد.  برای آگاهی از گزارش موقعیت ماه و تاثیر آسترولوژی آن در روز، روی این قسمت کلیک کنید.

موقعیت سیارات

موقعیت کنونی سیارات

برای آگاهی از موقعیت لحظه ای قرارگیری سیارات بر اساس آسترولوژی تروپیکال در نشان ها و درجات آنها، اینجا را کلیک کنید.

celestial-sphere-sundial-zodiac-sign

چارت تولد

ستاره شناسی‌ و چارت تولد شما تقدیر نیست بلکه از فرصت ها، پتانسیل ها، نقاط قوت و ضعف شما  اطلاعات میدهد تا فرصت داشته باشید نقاط ضعف خود را تقویت کنید و در بهترین زمان‌ها تصمیم بگیرید. این تصمیمات و انتخاب‌های ماست که آینده ما را میسازند.

آنچه ما انجام می دهیم

 

مشاوره آسترولوژی ، پیام های روزانه و وویس ها، ویدئوهای آسترولوژی روزانه و هفتگی ، مدیتیشن های گروهی و  فردی ، پادکست ، کتابخوانی گروهی و حتی تمریناتی گروهی برای افزایش ارتعاش ، تنها بخش کوچکی از مجموعه ی بزرگ هوروسکوپ فارسی است !

هوروسکوپ فارسی با راشل ( Horoscope farsi with rachel )

چارت تولد، چارت تولد به فارسی ، دیدن چارت تولد، چارت تولد راشل، چارت تولد رایگان

هوروسکوپ فارسی با راشل ( Horoscope farsi with rachel )
enemad-logo
error: Content is protected !!